Gençay Yapı
Misyon - Vizyon

 

 

Gençay Yapı'nın ana hedefi: ürettiği projeler ve sunduğu hizmetler ile toplumsal, iktisadi ve çevresel faydalar yaratmaktır. Bu hedef için titizlilik ve özveri ile çalışırken, sıkı sıkıya bağlı kaldığı değerler bulunmaktadır. -Dürüstlük; Gençay Yapı tüm ilişkilerini dürüstlük temeli üzerinde inşa eder. Bu bakımdan, sorumluluklarını yerine getirirken saydamlık ve hakkaniyeti kural edinmiştir. Gençay Yapı için verdiği taahhütleri yerine getirmek hayati önem arzeder. -Güvenlik; Gençay Yapı, ürettiği yapıların hem üretim aşamasında hem de kullanım aşamasında başta insan sağlığı olmak üzere doğa, çevre, şehir ve tarihe karşı duyarlı davranma yükümlülüğüne titizlikle riayet eder. Bu bakımdan, öncelikle projelerde iş güvenliği kontrolünü sağlamak, doğa dostu 'yeşil bina'lar üretmek, çevreye ve şehirlerin dokusuna / tarihsel yapısına zarar verecek üretimlerden kaçınmak başlıca ilkelerdir.

 

 

Gençay Yapı